Mala povijest Riječkog karnevala

BUDUĆI KARNEVALI


2020.
17.1.-26.2.2020.
8.2. – Dječja karnevalska povorka
23.2. – Međunarodna karnevalska povorka

2021.
17.1.-17.2.2021.
30.1. - Dječja karnevalska povorka
14.2. - Međunarodna karnevalska povorka

2022.
17.1.-2.3.2022.
12.2. - Dječja karnevalska povorka
27.2. - Međunarodna karnevalska povorka

2023.

17.1.-22.2.2023.
4.2. - Dječja karnevalska povorka
19.2. - Međunarodna karnevalska povorka