Mala povijest Riječkog karnevala

BUDUĆI KARNEVALI

2021.
17.1.-17.2.2021.
30.1. - Dječja karnevalska povorka
14.2. - Međunarodna karnevalska povorka

2022.

17.1.-2.3.2022.
12.2. - Dječja karnevalska povorka
27.2. - Međunarodna karnevalska povorka

2023.
17.1.-22.2.2023.
4.2. - Dječja karnevalska povorka
19.2. - Međunarodna karnevalska povorka

2024.
17.1.-14.2.2024.
11.2. - Međunarodna karnevalska povorka

2025.
17.1.-5.3.2025.
2.3. - Međunarodna karnevalska povorka

2026.
17.1.-18.2.2026.
15.2. - Međunarodna karnevalska povorka

2027.
17.1.-10.2.2027.
7.2. - Međunarodna karnevalska povorka

2028.
17.1.-1.3.2028.
27.2. - Međunarodna karnevalska povorka

2029.
17.1.-14.2.2029.
11.2. - Međunarodna karnevalska povorka

2030.
17.1.-6.3.2030.
3.3. - Međunarodna karnevalska povorka