Prijenos Virtualni Riječki karneval

24. 5. 2022.

Dječja karnevalska povorka - popis grupa

Popis karnevalskih grupa i redoslijed Dječje karnevalske povorke 4. lipnja 2022. godine na poveznici.