Međunarodna karnevalska povorka

 

 

 

▪ Poredak grupa Međunarodne karnevalske povorke 2020. >>
▪ Preusmjeravanje prometa i zabrana parkiranja >>
▪ Voditelji Međunarodne karnevalske povorke >>
▪ Upute za foto klubove i amatere >>
▪ Upute za profesionalne fotografe >>
▪ Upute za karnevalske grupe >>
▪ Najniže točke tunela i nadvožnjaka šireg područja grada Rijeke >>