Kalendar događanja

09.02.2020.

U 15 sati

Dom Pašac
09.02.2020.

U 15 sati

Maškare va Pašcu 2020. – 3. Dječja reduta

Dom Pašac
09.02.2020.

Od 16 do 18 sati

Botel Marina
09.02.2020.

Od 16 do 18 sati

Dječje maškarice – ples pod maskama

Botel Marina