Kalendar događanja

22.02.2019.

U 21 sat

Dom Pašac
22.02.2019.

U 21 sat

Maškarani tanci va Pašcu

Dom Pašac
22.02.2019.

U 19.30 sati

Hrvatska čitaonica Trsat
22.02.2019.

U 19.30 sati

Tradicionalni karnevalski koncert Gradske glazbe Trsat

Hrvatska čitaonica Trsat