Kalendar događanja

18.01.2019.

Dvorana mladosti
18.01.2019.

Izbor kraljice Riječkog karnevala i primopredaja ključa Grada

Dvorana mladosti
18.01.2019.

U 21 sat

Dom Pašac
18.01.2019.

U 21 sat

Maškarani tanci va Pašcu

Dom Pašac