Kalendar događanja

17.01.2019.

U 18 sati

Antonja- podizanje Pusta

Zajednički obilazak Pašca MK Pašac i Grobničkih dondolaša, ispred Doma u Pašcu, u 18 sati
Podizanje pusta, ispred Doma kulture Pehlin, u 18 sati
Pusna muzika Zametskih maškara i zvončara, ispred Doma Zamet, u 18 sati

razne lokacije
17.01.2019.

U 18 sati

Antonja- podizanje Pusta

Zajednički obilazak Pašca MK Pašac i Grobničkih dondolaša, ispred Doma u Pašcu, u 18 sati
Podizanje pusta, ispred Doma kulture Pehlin, u 18 sati
Pusna muzika Zametskih maškara i zvončara, ispred Doma Zamet, u 18 sati

razne lokacije
17.01.2019.

U 19.30 sati

Kazališni vrtuljak u HNK Ivana pl. Zajca

Istovremeno gledanje predstava Kurva, Zajc Stand Up, Cabaret i Lolipop.

Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka
17.01.2019.

U 19.30 sati

Kazališni vrtuljak u HNK Ivana pl. Zajca

Istovremeno gledanje predstava Kurva, Zajc Stand Up, Cabaret i Lolipop.

Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka
18.01.2019.

Dvorana mladosti
18.01.2019.

Izbor kraljice Riječkog karnevala i primopredaja ključa Grada

Dvorana mladosti
18.01.2019.

U 21 sat

Dom Pašac
18.01.2019.

U 21 sat

Maškarani tanci va Pašcu

Dom Pašac
19.01.2019.

U 19 sati

Dom Zamet
19.01.2019.

U 19 sati

Pusni tanci va Domu Zamet

Trio Vox

Dom Zamet
19.01.2019.

Botel Marina
19.01.2019.

Noć krinolina na brodu Marina

Botel Marina
25.01.2019.

U 21 sat

Dom Pašac
25.01.2019.

U 21 sat

Maškarani tanci va Pašcu

Dom Pašac
26.01.2019.

U 17 sati

Korzo
26.01.2019.

U 17 sati

Paški karneval u Rijeci

Korzo
26.01.2019.

U 19 sati

Dom Zamet
26.01.2019.

U 19 sati

Pusni tanci va Domu Zamet

Trio Vox

Dom Zamet
30.01.2019.

U 19 sati

HKD na Sušaku
30.01.2019.

U 19 sati

Kazališni vrtuljak u HNK Ivana pl. Zajca

Predstava Regoč.

HKD na Sušaku
31.01.2019.

U 12 sati

HKD na Sušaku
31.01.2019.

U 12 sati

Kazališni vrtuljak u HNK Ivana pl. Zajca

Predstava Regoč.

HKD na Sušaku