BUDUĆI KARNEVALI

2018.
17.1.-14.2.2018.
11.2. – Međunarodna karnevalska povorka

2019.
17.1.-6.3.2019.
23.2. – Dječja karnevalska povorka
3.3. – Međunarodna karnevalska povorka

2020.
17.1.-26.2.2020.
15.2. – Dječja karnevalska povorka
23.2. – Međunarodna karnevalska povorka

2021.
17.1.-17.2.2021.
6.0. - Dječja karnevalska povorka
14.2. - Međunarodna karnevalska povorka

2022.
17.1.-2.3.2022.
19.2. - Dječja karnevalska povorka
27.2. - Međunarodna karnevalska povorka

2023.
17.1.-22.2.2023.
11.2. - Dječja karnevalska povorka
19.2. - Međunarodna karnevalska povorka


Design & Development: Multilink / m:web
Mapa weba