Riječki karneval u brojkama

RIJEČKI KARNEVAL 2017.

Dječja karnevalska povorka
4.500 sudionika
64 karnevalskih grupa

Međunarodna karnevalska povorka
10.400 sudionika
110 karnevalskih grupa
74 alegorijskih kola

...

RIJEČKI KARNEVAL 2016.

Dječja karnevalska povorka
5.000 sudionika
69 karnevalska grupa

Međunarodna karnevalska povorka
10.000 sudionika
110 karnevalskih grupa
73 alegorijskih kola

...

RIJEČKI KARNEVAL 2015.

Dječja karnevalska povorka
4.900 sudionika
61 karnevalska grupa

Međunarodna karnevalska povorka
10.000 sudionika
112 karnevalskih grupa
80 alegorijskih kola

...

RIJEČKI KARNEVAL 2014.

Dječja karnevalska povorka
5.000 sudionika
72 karnevalske grupe

Međunarodna karnevalska povorka
10.100 sudionika
117 karnevalskih grupa
81 alegorijskih kola

...

RIJEČKI KARNEVAL 2013.

Dječja karnevalska povorka
4.500 sudionika
65 karnevalskih grupa

Međunarodna karnevalska povorka
8.300 sudionika
100 karnevalskih grupa
70 alegorijskih kola

...

RIJEČKI KARNEVAL 2012.

Dječja karnevalska povorka
5.200 sudionika
69 karnevalskih grupa

Međunarodna karnevalska povorka

8.500 sudionika
97 karnevalskih grupa
73 alegorijskih kola

...

RIJEČKI KARNEVAL 2011.

Dječja karnevalska povorka
6.000 sudionika
76 karnevalskih grupa

Međunarodna karnevalska povorka

9.000 sudionika
107 karnevalskih grupa
73 alegorijskih kola 

...

RIJEČKI KARNEVAL 2010.

Dječja karnevalska povorka
5.000 sudionika
76 karnevalskih grupa

Međunarodna karnevalska povorka

8.000 sudionika
94 karnevalskih grupa
73 alegorijskih kola

 

 

Design & Development: Multilink / m:web
Mapa weba