Dječja karnevalska povorka

Poredak grupa Dječje karnevalske povorke 2018. >> 
Upute za karnevalske grupe >>
Obavijest o zatvaranju i preusmjeravanju prometa na dan Dječje karnevalske povorke 27.1.2018. >>