Stop tajnim ili javnim bludnicama

Na molbu svojih riječkih podanika, a  u njihovu korist, napredak i boljitak, milostivi i plemeniti kralj i vladar Ferdinand, po milosti božjoj kralj Ugarske i Češke, Dalmacije, Hrvatske, infant Španjolske, nadvojvoda austrijski...  potvrdio je statut po kojem je grad stoljećima kasnije živio. Bijaše to dana 29. srpnja godine gospodnje 1530. 

U knjizi trećoj kaznenih parnica u odredbi 49. Statuta grada Rijeke pod naslovom O plesu i igrama gospođa (De ballo seu choreis dominarum) riječki Statut iz 1530. godine donosi slijedeću odredbu:

"Naređeno je i određeno, da se prigodom javnih igara ili svetkovina koje se priređuju u gradskoj vijećnici, kako u doba poklada, tako i u drugim zgodama ili kod javnih proslava, održava red u pogledu sjedala gospođa, da ne bi nastao nered među samim gospođama. I, ponajprije poslije velemožne gđe kapetanice koja bude u to doba i gđe vikarice, imadu sjediti supruge gospode sudaca i vijećnika, uz očuvanje redoslijeda kako im dolikuje prema položaju muževa. I za ovaj redoslijed želimo i određujemo da ga satnik ili gradski redarstvenik koji bude u to vrijeme, zajedno sa službenicima četiri gradske četvrti, čuva i dade čuvati, pod kaznom od 10 libara za svakog od njih i to u svrhu izbjegavanja sablazni koje često u takvim skupovima običavaju među ženama nastati. I ako koja žena riječima ili djelom protuslovi spomenutim službenicima obzirom na rečeni red, neka se kazni kaznom od 20 soldina, za koju (kaznu) neka se drži njen muž i neka se ovaj puta izbaci i neka joj se zapovijedi da otiđe iz palače. Druge pak žene mogu sjediti kako žele. I na plesovima i na plesnim priredbama neka se održava redoslijed sjedala prema starom običaju i ako se tamo nađu kakve plemenite žene stranaca, koje stanuju u gradu Rijeci ili ne stanuju, tada neka im spomenuti službenici odrede mjesto sjedale, odgovarajuće dostojanstvu njihovih muževa. Još da prigodom rečenih plesova koji plesač ne bi smetao ples ili plesanje nečije činom ili vikom ili na koji drugi nedostojan način, pod kaznom od 50 soldina i ako to javno učini na očigled i uz viku sviju, tada neka se takav krivac izbaci i neka se stavi u gradski zatvor ili neka plati dvostruku kaznu kao naprijed - i to samim činom - koja kazna ima pripasti gradskoj općini. I ako bude prisutan satnik, ima ga smjesta uhititi i prisiliti da plati kaznu kao naprijed. Inače, ako to zanemari, neka se sam kazni jednakom kaznom. I svaki plesač na rečenim plesovima ima se pristojno ponašati kako u govoru tako i obzirom na to, da ne uradi štogod nečasna i svaki, koji protivno uradi, neka se kazni kaznom od 40 soldina. I nitko ne može plesati ili igrati ako nije pristojno odjeven s odjećom do koljena pod kaznom od 20 soldina i neka se u protivnom slučaju izbaci iz plesa kao gore. I na javnim priredbama, kao gore, ne mogu biti žene nepoštena života, niti bludnice, tajne ili javne, nego neka ih satnik izbaci iz palače."

Design & Development: Multilink / m:web
Mapa weba