Ples kao fenomen građanske kulture

Zapadnoeuropska civilizacija nastala je u procesu u kojem su ljudi učili sve više kontrolirati svoje emocije kako to tvrdi mudri sociolog kulture Norbert Elias, čemu su služila istančana pravila etikete. U tome su različiti priručnici lijepoga ponašanja i ophođenja odigrali nezamjenjivu ulogu. Lijepe manire iz „zalazećeg" aristokratskog sloja su prelazile u rastući srednji sloj. Znamenita hrvatska prosvjetiteljica Marija Jambrišak (1847. – 1937.) objavila je 1896. godine priručnik: O pristojnom vladanju u svim životnim prilikama, u njemu nalazimo preporuke o ponašanju za vrijeme plesnih zabava.

Iz pera ugledne pedagoginje i borca za prava i školovanje žena proistekao je zapis o ponašanju za vrijeme karnevala: „Spomenuti valja jošte i krabuljne plesove. Hoće li naobražena ženska da posjeti takove plesove bud u običnom plesnom odijelu bez krinke budi kao krabuIja, može to učiniti samo onda, kad se ples priređuje uz pozivnice, a nipošto ne smije ići na takav ples koji je uz određenu ulaznicu gotovo za svakoga. Na takovim se plesovima koješta zbiva, što nije ni za oko ni uho pristojne i čedne ženske. Muškarci u tom pogledu manje su osjetljivi, te se vrlo rado zabavljaju na takovim mjestima. Mladići bi se trebali kloniti  takovih zabava. Priređuje li se krabuljni ples za koji jamči društvo koje ga priređuje, slobodno je sudjelovati i gospođama, ali samo ako je uz njih suprug, budi kao krabulja budi u salonskom odijelu; mogu sudjelovati i djevojke u pratnji svojih roditelja. Otmjenija, naobraženija ženska, dođe li na takav ples kao krabulja, neće skinuti krinke. Ona će ostati uru ili najviše dvije ure i onda nevidice otići.
Ako su gospođe i gospođice u plesnom odijelu, onda nije uputno da s krabuljama plešu, jer se ne može znati, ko je pod krinkom. I u razgovoru i zabavi s krabuljom treba biti na oprezu."

Design & Development: Multilink / m:web
Mapa weba